Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

Forskning om Overdrive i Complete Vocal Technique publicerad i Journal of Voice

En av de mest framstående forskarna inom röstvetenskapen är professor Johan Sundberg, som jag haft glädjen att möta många gånger. Dels i samband med att jag årligen brukar gästa kursen The Functioning of the Singing Voice, för att berätta om Complete Vocal Technique. Och dels då han är engagerad i många röstrelaterade evenemang världen över, t.ex. de internationella röstkonferenserna som jag brukar delta i. Johans bok Röstlära har varit en klassiker och bibel för många röststuderanden, hans vetenskapliga artiklar några av de mest citerade och han är hedersdoktor i Storbritannien, Grekland och Belgien.. bara för att nämna något. 

Ni kan då ana att jag blev väldigt glad när han uttryckte intresse för att utföra en forskningsstudie tillsammans. Detta började vi prata om för väldigt länge sen faktiskt, men 

förutom att samtala om saken och göra vissa förberedande tester på KTH, tog det oss många år att verkligen skrida till verket. Vid det laget hade mitt samarbete med finska kollegan Ville Laaksonen utvecklats och intensifierats och det blev naturligt att göra ett svenskt-finskt samarbete av detta. Dessutom föll det sig så bra att vi träffade på italienska Maddalena Bitelli i samband med en röstkonferens i Italien. Hon studerade i Bologna och skulle gästa KTH just i denna period och blev så del av vårt team.  

Det var under 2015 som vi utförde forskningsstudien, som först presenterades på konferensen La Voce Artistica i Ravenna, Italien. Då under namnet "Analysing voice source and formant frequencies characteristics of “overdrive” tones according to the pedagogy of “Complete Vocal Technique”. Som titeln avslöjar har vi alltså undersökt funktionen "Overdrive" som är en av de fyra funktionerna i Complete Vocal Technique (sv: Komplett Sångteknik). Målet var att med vetenskapliga termer definiera funktionens egenskaper och se om den metod vi valt var lämpligt för detta. Det visade den sig att vara och förhoppningen är nu förstås att få möjlighet att göra ytterligare forskning. Därefter har arbetet fortsatt med att producera en vetenskaplig artikel och nu har den alltså äntligen publicerats! Det är den vetenskapliga tidskriften Journal of Voice som antagit den för publikation, med titeln The "Overdrive" mode in the Complete Vocal Technique: A Preliminary Study.

Här kan du se ett utdrag om artikeln: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199716305094

Annika Holmberg
Röstcoach inom sång, tal och relaterade ämnen

Kommentera