Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S


COMPLETE VOCAL TECHNIQUE 
FORTBILDNING FÖR SÅNGARE VT 2019
Stockholm, modulfortbildning mars-juni
 

Skaffa dig ny inspiration, kunskap och inte minst nya sångvänner och kollegor! Nu har du chans att delta i vår uppskattade modulfortbildning som vi arrangerat sedan 2007. 
Lär dig hur du med hjälp av Complete Vocal Technique och kunskap ur det senaste inom röstforskning, kan utveckla din sångtekniska och uttrycksmässiga förmåga i riktningen du vill!


Förbered dig på en tid av röstmässiga genombrott och ny inspiration!

Gå direkt till anmälningsformulär 

HAR DU DELTAGIT TIDIGARE?
För dig som varit med tidigare eller har motsvarande bakgrundskunskaper: Just nu tittar vi på att skapa även en fortsättningsgrupp då önskemål inkommit om detta. Den går på halvtid (halva utbildningstid och halva kursavgift jämfört med grundutbildningen som beskrivs här). Om du vill vara med kontakta oss!

Innehåll
Schemat består av praktiska/teoretiska temablock som ger dig svar på t.ex

 • hur du skapar mer / mindre volym
 • når högre/lägre toner
 • får luften att räcka
 • producerar eller ta bort skarvar
 • sjunger råare / klarare
 • undviker och avhjälper röstproblem och heshet
 • övar in ny teknik
 • lägger till eller tar bort olika typer av vibrato
 • skapar effekter som t.ex. distorsion och growl
  och mycket mer..

Innehållet anpassas också efter deltagarnas önskemål och behov. Block med teoretisk grundkunskap varvas kontinuerligt med praktiska sångövningar gemensamt och individuellt. Varje delmodul innehåller också solosång i Master class (öppen sångcoaching där 1 sångare i taget är i fokus men alla närvarande är delaktiga i gemensamt lärande.
Fortbildningen är utformad utifrån inlärningsstrukturen i Complete Vocal Technique (CVT/Komplett Sångteknik). Metoden i sig är dock inte målet, utan deltagarnas röst- och uttrycksmässiga utveckling är - vi tar hjälp av all aktuell och uppdaterad kunskap tvärvetenskapligt genom relevanta ämnesområden för att förverkliga denna målsättning.  

 

Målgrupp
Samtliga musikstilar är välkomna!
Passar sångare med viss teknisk kontroll/medvetenhet eller mer (nivå 3-5), samt någon erfarenhet att agera inför andra / rimlig bekvämlighet att bli coachad inför andra. Antagning via självskattning samt ansökan. 
Hör av dig om du tvekar kring din nivå eller bifoga en mp3-fil vid ansökan för råd. 


Vocal Souls nivåskala för självskattning
5- Avancerad
4- Bra fungerande teknik med vissa luckor
3- Viss teknisk kontroll
2- Sångvan men utan teknisk kontroll
1- Oproblematiskt tal, ingen sångvana (ej heller privat)
0- Hindrad, problematisk röstfunktion (mentalt eller fysiskt, tal och sång)


Praktisk information
Alla sammankomster pågår kl. 11:00-17:00 inkl. pauser och hålls i Vocal Souls kurslokaler centralt i Stockholm. Tider kan komma att justeras utifrån antal deltagare. Kursen arrangeras av Vocal Soul i Stockholm. Kursledare är Auktoriserad CVT-lärare Annika Holmberg samt gästlärare. Läs mer om Annika. Begränsat antal platser!

Modulfortbildning: intensiva sammankomster över längre tid i sammanhållen grupp
Denna fortbildning är upplagd så att även du som bor fjärran och/eller är verksam på heltid med arbete eller studier kan delta. Fyra intensiva helgsammankomster varvas med mellanperioder för reflektion, egen övning och utbyte på distans. 

"TUSEN TACK Annika för bästa helgen i mitt liv!"

Vad är CVT? Mer information om Complete Vocal Technique finns här.
Vid denna fortbildning går vi igenom metoderna som används inom CVT, men inkluderar även tekniker med bas i röstvetenskapen generellt.

 

Datum / Delmoduler
Modul 1 - TBA
Modul 2 - TBA
Modul 3 - TBA
Modul 4 - TBA
..samt mellan delmodulerna tid för reflektion, hemuppgifter och egen övning. Kommunikation på distans sker även via kursens onlineforum. 

Datum för reservhelger: TBA. OBS. Nyttjas enbart i det fall det från arrangörs sida vid synnerliga omständigheter blir tvunget att flytta en modul 

Investering

9560kr exkl. moms
11950 kr inkl. moms 
Kursavgiften kan delbetalas.

RABATT
Vid anmälan före den 10 januari 2019 erhåller du 1000 kr inkl moms avdrag på kursavgiften. Gäller vid mån av plats.
 

Ansökningsformulär 
Fortbildning för Sångare VT 2019

Du som varit med tidigare eller har motsvarande kunskaper kan också anmäla dig till fortsättningsgrupp under våren som går på halvtid (halva utbildningstid och halva kursavgiften - 1 sammankomst per månad x 4).

 

 • Var noga med att ange rätt adress här då din kallelse sändes hit
 • Om beställare är annan än deltagare, ange namn, organisations/personnummer, epostadress och telefonnummer till ansvarig beställare
 • Klicka i de alternativ som du tycker stämmer in på dig, du kan välja flera.
 • Beskriv kortfattat dina mål/önskemål
 • Ge en kort beskrivning av din röstmässiga / musikaliska bakgrund
 • Valfritt. Rekommenderas om du känner tvekan om din nivå.
  (max 50 MB)
 • Kortavisering ger en enkel specifikation via e-post.
  Med Payson Checkout kan du välja kortbetalning (0kr), faktura eller delbetalning via Payson, varpå deras betalningsvillkor/avgifter gäller. https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/#v3

 • Anges om du väljer faktura ovan

Bokningsvillkor
Vid positivt besked att plats tilldelats är anmälan bindande. Avbokning av kurser i sin helhet är möjlig fram till 30 dagar innan kursen till en avbokningsavgift om 25% av kurspriset. Det går ej att avboka delar/dagar av kurser i grupp. Vid avbokning 30-14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. Enligt distans- och hemförsäljningslagen finns undantag från föregående bokningsvillkor då du i 14 dagar från att anmälan gjorts via internet har rätt att ångra din anmälan utan kostnad. För att nyttja ångerrätten ska du skriftligt meddela oss. När kursen startat och om du deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten. Även i fall där en avbeställning innebär kostnad har du möjlighet att undvika debitering vid ev. avbeställning genom att efter särskild överenskommelse med Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med. Ersättaren måste i detta fall godkännas av Vocal Soul och vara kvalificerad att delta i kursen det gäller. Överlåtelsen ska ske före kursen startat. Vocal Soul bär ej ansvar för omkostnader du har i samband med kurser. Välj alltid ombokningsbara alternativ i samband med t.ex. resor och övernattningar.
Kursavgift som faktureras ska betalas innan kursstart eller om tid finns inom 10 dagar från fakturadatum. Vid betalning via avisering ska kursavgift betalas omedelbart vid avisering. När delbetalning valts gäller villkor enligt specifikation för delbetalning enligt ovan. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och viid påminnelse tillkommer lagstadgad påminnelseavgift.
Om kunden väljer att betala via betalningstjänst som Payson, t.ex delbetalning, gäller respektive leverantörs villkor. Se Paysons villkor här https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor


Tillbaka upp till anmälningsformulär