Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

RÄTT RÖST FÖR ERT BUDSKAP

Företagsutbildning som hörs


Kommunikation är centralt i så gott som alla roller och helt avgörande i ledarpositioner och när det finns språkliga och rösttekniska utmaningar. Röst- och talträning är värdefullt för chefer, politiker, säljare, mäklare, föreläsare, förhandlare, lärare, telefonister och många fler. Vi ger dig konkreta och effektiva strategier för att få kommunikationen att fungera och ge avsett resultat. 

• Minska frånvaro genom förebyggande röstvård

• Öka produktivitet och flow när rösten inte hindrar arbetet utan underlättar

• Stärk självförtroendet och kommunicera klart, även i krävande situationer.

• Engagera och stärk attraktionskraften med rätt röst för ert budskap 

• Förbättra den interna kommunikationen genom tekniker för specifika situationer, t.ex. vid medarbetarsamtal eller konflikter

Förutom den hälsomässiga och ekonomiska behållningen stärker gemensam röstträning empatin och gruppkänslan hos de medverkande.

Kommunikativt ledarskap ökar produktiviteten, minskar kostnaderna, ger mer tillfredställelse på arbetet och bättre kvalitet på varor och tjänster. Röstens skick och kapacitet är inte bara en del av det kommunikativa ledarskapet, utan en självklar förutsättning. 


Fortbildningen kan skräddarsys efter särskilda mål, t.ex. att tydliggöra ert varumärke, öka engagemanget, teambuilding, förbättra den interna kommunikationen, att nå fram till större publik, rösthälsa, talövningar, retorik, presentationsteknik, prestationspsykologi med mera. Frågeställningar som fortbildningen kan innefatta är t.ex. att

 • höras bättre
 • få bukt med heshet, harklingar och andra röstbesvär
 • tala tydligare
 • låta mer dynamiskt och engagerande
 • justering av svenskt uttal och dialekt
 • använda kroppspråk så att det stödjer (och inte motsäger) kommunikationen
 • att anpassa rösten efter specifika situationer, roller och mål
...och mer!

ANPASSAD UTBILDNING OCH COACHING

Välkommen med din förfrågan

Ju mer information du kan ge oss redan vid första kontakt ju bättre kan vi svara dig.
Vad, var och när? Hur många är ni och vilka önskemål har ni? Har ni en förbestämd budget eller tidsram? 
Vill du bli uppringd? Lämna gärna ditt telefonnummer!

 


Vi kan samla er grupp för enstaka, intensiva utbildningstillfällen eller regelbunden träning. Vi besöker er gärna på plats och håller också coaching för individer och minre grupper i vår kurslokal i centrala Stockholm. 

 • Workshops & företagsutbildning
 • Föreläsningar
 • Röstträning inför viktiga framträdanden, samtal, förhandlingar och möten
 • Inslag vid konferenser, event m.m.
 • Individuell coaching 1-1
Vissa format kan även bokas i onlineversion.
 

TIDIGARE UPPDRAG

Learnia

IDG, Tidningen Studio

Tieto

Ledarutbildning på Studieförbundet Vuxenskolans

Arbetsförmedlingen

International Congress of Voice Teachers 

Lasercad

Svenska Kyrkan

Pan-European Voice Conferences (PEVOC), Prag, Tjeckien 2013 och Florens, Italien, 2015

Kungliga Musikhögskolan

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Gotlands Folkhögskola,

Estradskolan Karleby (FIN)

Dansalliansen

Kulturskolan på flera orter

Lilith Eve

We Will Rock You (musikal 2010, Cirkus, Stockholm)

Cirkus Cirkör/Knitting Peace

Scenkraft

m.fl.