Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

AKTUELLT OCH I TANKARNA

Blogg om aktuella händelser och event och om röst, sång, tal, psykologi och uttryck i allmänhet

2017 > 04

En av de mest framstående forskarna inom röstvetenskapen är professor Johan Sundberg, som jag haft glädjen att möta många gånger. Dels i samband med att jag årligen brukar gästa kursen The Functioning of the Singing Voice, för att berätta om Complete Vocal Technique. Och dels då han är engagerad i många röstrelaterade evenemang världen över, t.ex. de internationella röstkonferenserna som jag brukar delta i. Johans bok Röstlära har varit en klassiker och bibel för många röststuderanden, hans vetenskapliga artiklar några av de mest citerade och han är hedersdoktor i Storbritannien, Grekland och Belgien.. bara för att nämna något. 

Ni kan då ana att jag blev väldigt glad när han uttryckte intresse för att utföra en forskningsstudie tillsammans. Detta började vi prata om för väldigt länge sen faktiskt, men 

Läs hela inlägget »