Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

AKTUELLT OCH I TANKARNA

Blogg om aktuella händelser och event och om röst, sång, tal, psykologi och uttryck i allmänhet

2020 > 04

CORONA ÖVERFÖRS GENOM DROPPSMITTA
Världen lär sig mer för varje dag om det nya coronaviruset SARS CoV-2. Viss enighet har funnits om att viruset inte är luftburet utan överförs via droppsmitta. Dvs genom partiklar som hostas eller nyses in i mun, ögon eller näsa, eller som först landar och följer med våra egna händer dit. Genom att hålla avstånd till de som har symptom, tvätta händerna och undvika att ta i ansiktet ska vi enligt myndigheterna kunna undvika att bli smittade. Varför sprids då SARS-CoV-2 så snabbt trots att många följer dessa riktlinjer? Forskningen fortsätter intensivt och vissa länder inför striktare restriktioner.
 
TAL OCH SÅNG KAN SPRIDA SMITTSAMMA PARTIKLAR 
Trots att det är väldokumenterat, vet alla inte om att partiklar som har förmåga att transportera virus sprids också när vi andas och pratar, i synnerhet när vi pratar starkt eller sjunger. Vi kan dessutom sprida dramatiskt många fler när vi pratar och sjunger än när vi hostar. Dessa partiklar är generellt mycket mindre än droppar/större partiklar från t.ex. en hostning, men kan vara ännu smittsammare. Dels för att små partiklar kan hålla sig flytande i luften längre tid och dels för att deras mindre storlek kan tränga längre in i luftvägarna och då behövs dessutom mindre mängd för att bli sjuk än om viruset bara når näsan. Att små partiklar/aerosoler, s.k. ”droplet nuclei” kan bära virus är redan känt. Oenighet i olika studier gäller bara huruvida de transporterar just SARS-CoV-2. Men för flera aerosolforskare och experter som arbetar med luftburna sjukdomar råder ingen tvekan. De menar att det varken finns tid eller poäng att invänta mer forskning innan åtgärder tas, då det kan ta år och kosta liv.
 
ATT DELA LUFT MED NÅGON KAN RÄCKA
Statistiken visar att många som bär på viruset helt saknar symptom. Om SARS-CoV-2,  kan spridas via aerosoler från andning, tal och sång, kan vi alltså riskera smitta utan att det varken hostas eller nyses och även om vi tvättar händerna och undviker att ta i ansiktet. Att vistas i samma utrymme där partiklar finns luften kan vara tillräckligt för att insjukna i COVID-19. Mycket pekar också på att ju längre tid vi utsätts för smittan, ju allvarligare blir sjukdomen. T.ex.  insjuknade 45 av 60 personer som deltog i en nära 3 timmar lång körrepetition i Mount Vernon, USA, trots att ingen hade symptom, trots att de höll avstånd och var noga med hygienen. Tre av dem behövde sjukhusvård och två människor dog. Liknande berättelser kommer från fester, bussresor, gudtjänster och andra situationer där människor utdraget vistats i samma utrymme.
 
VÅRA ÅTGÄRDER
Att rösten har kapacitet att generera smittsamma partiklar är förvisso dystert, men den har å andra sidan även förmåga att stärka vår hälsa på ett flertal sätt. Röstövningar kan bidra till t.ex. både bättre lunghälsa och psykiskt välmående och vilken tid behöver vi det mer än nu!

Självklart ska vi fortsätta hjälpa människor att kommunicera det de vill.
Fortsätt tala, sjunga och uttrycka dig!
 
Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och baserat på resonemangen ovan och referenserna nedan, tar vi även ytterligare försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning:
Vi förlägger mycket av vår verksamhet online (välkommen på coaching via nätet!), samt gör anpassningar för de möten som fortsatt genomförs ’live’: Utöver att självklart hålla god hygien, tar vi endast emot 1 klient i taget. Den som kan ta sig till studion utan risk för sig själv och andra, inte har möjlighet att ha sin coaching online och gärna vill komma till oss, ber vi att hålla minst 2 meters avstånd. Vi lägger också längre pauser mellan sessioner för än mer ventilation, samt har max* 45 minuters pass per klient (enkelsessioner). Självklart finns inte samma tidsbegränsning för sessioner som hålls via nätet.
 
Alla aktiviteter i grupp har för tillfället pausats.* Självklart är du välkommen att höra av dig för planering av aktiviteter för din grupp eller organisation för tillfällen längre fram, eller redan nu för utbildningar och föreläsningar via nätet. Skicka gärna ett mail om du har idéer eller önskemål!

* Anmärkning 2020-08-14
Sedan detta skrevs ges åter längre sessioner och även gruppaktiviteter hålls i situationer där säkerheten kan upprätthållas. En nyhet är också att vi nu har större studio vilket gör att avståndet lättare kan hållas.

 
Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382806/?fbclid=IwAR1D5IOS4u20QQzy6ntt7Yy7RNneufnf4Q4yUYnwrp2yBHph-0XnbyWMV9c

https://www.youtube.com/watch?v=LLzMDvzWeV8&feature=youtu.be

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z

https://www.youtube.com/watch?v=gAk7aX5hksU&feature=youtu.be

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00974-w

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/aerosoler-kan-vara-en-smittvag-vid-svar-influensa/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=RP
m.fl.


Observera att vissa länkar går till källor som uppdateras och innehållet kanske är förändrat sedan källan angavs.

Uppdatering 14 augusti 2020:
Folkhälsomyndigheten har nu, efter 4 månader sedan ovanstående text sändes ut i ett nyhetsbrev till våra klienter, publicerat rekommendationer för "Körverksamhet under covid-19", vilka är i linje med de åtgärder vi beskrivit här.
Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

 

Läs hela inlägget »