Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

Om Complete Vocal Technique.

Complete Vocal Technique (CVT / Komplett Sångteknik) är resultatet av danskan Cathrine Sadolin's mångåriga och intensiva studier av rösten och dess tal- och sångstilar. Hon upptäckte ett mönster för röstens användning och utvecklade en slags karta över rösten som gör det lättare att hitta fram i den. Den kan liknas vid en lathud för att lösa rösttekniska problem och uppnå nya färdigheter. Det gör det lättare att förstå och hantera rösten för att kunna producera den kombination av ljudkvaliteter man önskar och på så sätt helt enkelt låta som man vill. På svenska kallas CVT ibland Komplett Sångteknik (som även är namnet på boken om teknikerna), namnet reflekterar dock inte att CVT även innefattar tekniker för tal.

Något som gjort Complete Vocal Technique mycket populärt är dess effektivitet - tydliga resultat uppnås då tekniken är mycket konkret och verkar omedelbart när den är rätt applicerad. Röstintresserade av alla typer och från många länder har upplevt hur tekniken hjälpt dem uttrycka sig och att inse och tro på sin egen förmåga. CVT är en uppgörelse med många gamla myter – det ÄR möjligt att åstadkomma ALLA ljud på ett sunt sätt, alla kan lära sig och sång behöver inte vara något mystiskt som bara är få förunnat att få ägna sig åt.

CVT är banbrytande då det innehåller ett nytt sätt att förhålla sig till röstteknik. Det består av 4 funktioner som finns i alla röster: Neutral, Curbing, Overdrive och Edge (tidigare kallat Belting*), som i olika kombinationer täcker sångstilar i samtliga genrer - från klassiskt – genom pop, rock, musikal och folkmusik – till den tyngsta heavy metal, samt tal. 
Det är p.g.a. att teknikerna ämnar täcka alla typer av ljud som den kallas "komplett". Pedagogiken utvecklas kontinuerligt hela tiden i och med nya rön, upptäckter och insikter från fortgående studier av rösten, erfarenheter från undervisning och feedback med upplevelser från de många användare av teknikerna. 

Teknikerna ger omgående praktiskt användbara lösningar på konkreta problem. Den innehåller också kunskapen om hur man på ett hälsosamt sätt kan låta både rå, oskolad och skolad. T.ex. hur man producerar klara, flödiga och klingande ljud, liksom hur man åstadkommer sund produktion av effekter som growl*, grunt, distortion, vibrato, skarvar, skrik, knarr (även kallat vocal fry), luftighet och ornament/utsmyckningar.

Med CVT kan man också råda bot på röstproblem och skador, då dessa i 90% av fallen kan härledas till en felaktig användning av rösten som kan undvikas genom kunskap och sund teknik. Tekniken gör det också möjligt för sångare att hålla genom krävande turnéer och att nyttja ‘Akut Hjälp’, dvs att ”reparera” en hes låtande röst, bara få timmar inför en konsert eller studioinspelning.

CVT baseras på de senaste forskningsresultaten från Complete Vocal Institute, inom både sång- och talteknik och riktar sig till alla som seriöst intresserar sig för rösten – professionella som nybörjare, blåsare, läkare, talpedagoger, lärare och alla med röstproblem.


* Observera att "Belting" är en populär term som i folkmun används för att beskriva många olika typer av ljudkvaliteter vilka inte alltid överensstämmer med hur Belting definieras i Complete Vocal Technique. P.g.a. detta har benämningen som används i Complete Vocal Technique / Komplett Sångteknik, numera ändrats till "Edge". 

* I folkmun används ofta ordet Growl som samlingsnamn för en kombination av olika effekter och ljud som tillsammans bildar en slags sångstil. Andra termer, än deras vetenskapliga motsvarigheter förekommer också, t.ex. false cord, skriksång, screamo m.m. 

Cathrine Sadolin och Annika Holmberg i nyhetssändning i TV (C) Henrik Kjelin Cathrine Sadolin och Annika Holmberg i nyhetssändning i TV (C) Henrik Kjelin

Complete Vocal Technique introducerades i Sverige med start omkring år 2003 av Vocal Soul's röstcoach Annika Holmberg. Detta var före öppnandet av Complete Vocal Institute i Danmark (2005) och Annika utbildades därför inledningsvis enbart direkt av Cathrine Sadolin som skapat CVT, vilket också var fallet under de år hon senare deltog i utbildningar på CVI; Den 1åriga internationella Elite singers diploma course samt 3-åriga sång/sånglärareutbildningen.  Annika har varit med och utvecklat CVT vidare och har i sitt arbete också utvecklat egna pedagogiska approacher som hon använder i kombination med CVT, för att knyta samman de nya metoderna med annan vetenskapligt beprövad kunskap och nya forskningsrön, samt för att ta de psykologiska aspekterna i beräkning änmer. Hon har även själv varit med och deltagit i samt utfört röststudier, både på Complete Vocal Institute och i andra sammanhang.
Tillsammans med professor Johan Sundberg från KTH, internationellt erkänd för sin betydande röstforskning, Maddalena Bitelli (IT) och Ville Laaksonen (FIN) genomförde hon en studie -  "Analysing voice source and formant frequencies characteristics of “overdrive” tones according to the pedagogy of “Complete Vocal Technique” som presenterades på konferensen La Voce Artistica i Ravenna, Italien 2015. Den vetenskapliga artikeln "The ‘Overdrive’ mode in the ‘Complete Vocal Technique - A preliminary study” publicerades i tidskriften Journal of Voice under 2017.

Lärare Komplett Sångteknik

Alla kan lära sig CVT och många har också hjälp av CVT i sitt arbete som sånglärare, talpedagog m.m. Det är dock skillnad på att kunna använda CVT och att kunna lära ut det, att kunna utföra alla tekniker samt förstå och efterleva de pedagogiska och etiska riktlinjer som CVT representerar. Därför har en auktorisering införts så att du kan veta vem som utbildats att undervisa i CVT. Den anger inte hur länge en lärare undervisat eller hur mycket, men att läraren har auktoriserats av Complete Vocal Institute (som är de enda som kan och får utbilda lärare i CVT). Auktoriseringen måste regelbundet uppdateras och förnyas för att vara giltig.
 

BOKEN KOMPLETT SÅNGTEKNIK

Komplett Sångteknik (bok + ljudbibliotek) gavs för första gången ut på Svenska år 2006. En ny uppdaterad utgåva publicerades år 2009. Du kan läsa ett utdrag av den här (Copyright (c) Shout Publications DK). Numera finns boken som app, vilket möjliggör kontinuerlig uppdatering allteftersom pedagogiken uppdateras med nya forskningsresultat och förbättringar.