Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

VÅR INTEGRITETSPOLICY


Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation). GDPR avser stärka skyddet av personuppgifter och rättigheter när det gäller personlig integritet. GDPR ersätter EU:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen i Sverige.
Vi har den 24 maj 2018 uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR. Denna integritetspolicy kommer att fortsätta uppdateras och förbättras löpande.


Hantering av personuppgifter i vår verksamhet
Syftet med att vi samlar in personuppgifter är att vi skall kunna genomföra våra åtaganden och verksamhet och erbjuda dig bästa möjliga tjänsteinnehåll och upplevelse av våra webbplatser och vår verksamhet.  
Lämnade och inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas för t.ex. administration, för att utforma, förbättra och leverera tjänster, för forskning inom våra ämnesområden, analys av marknad och kunder och för att utveckla nya produkter och tjänster. Vi behöver oftast också behandla dina personuppgifter när du deltar i coaching, lektioner, kurser, utbildningar, workshops, seminarier eller andra typer av aktiviteter hos oss för att du ska kunna boka tider för din undervisning, få ta del av relevant information för din utveckling, kunna ha tillgång till eventuella kunskaps- informations- och nätverksplattformar som ökar din behållning och för att kunna erbjuda dig att ta del av vårt produkt- och tjänsteutbud.
Till dig som anmält intresse för det kommer vi då och då att höra av oss genom allmänna utskick med tips, kunskap och erbjudanden, för att berätta vad som är på gång eller om vad som hänt, samt information om våra kommande aktiviteter och tjänsteutbud. Detta brukar ske ett par gånger om året och på sin höjd en gång per månad. Om du som anmält intresse önskar avregistrera dig från denna typ av kommunikation kontakta oss på info (snabel-a) vocalsoul.se
Om du inte önskar allmänna utskick, kommer vi endast kontakta dig personligen vid eventuell kontakt, såvida du inte begärt att bli helt "glömd" (se information om rättigheter längre ned).
OBS - Om du vill få allmäna utskick/ nyhetsbrev av oss måste du aktivt efterfråga det om vi inte tidigare har meddelande från dig om detta. Vänligen hör av dig till info (a) vocalsoul.se

Personuppgifter om dig som vi behandlar
1. Kontaktinformation som namn, e-postadresser, telefonnummer och faktureringsadress. Vid beställning och köp i vår webbshop kräver betalningsfunktionen att företag anger sitt organisationsnummer och privatpersoner sitt personnummer och detta samlas även in vid anmälan till kurser och utbildningar för avtal och motverkan av bedrägerier. När du bokar tid för lektioner frågar vi efter din ålder, dels för att vi ska säkra att du anmäler dig till rätt typ av undervisning och dels för att målsman måste godkänna bokning av undervisning för den som är under 18 år.
2. Information om tidigare aktiviteter du deltagit i hos oss eller som du visat intresse för att delta i, för att kunna ge dig relevant information och anpassa ev. fortsatt utveckling hos oss efter vad du tidigare deltagit i
3. Ev. praktisk information du gett oss för att vi ska kunna fullfölja våra deltaganden på bästa sätt, t.ex. information om kostönskemål eller allergier vi behöver känna till inför kurser och utbildningar, tider du kan/inte kan närvara, information om din sysselsättning, bakgrund och tidigare erfarenheter eller annat som du delgett oss som är värdefullt eller viktigt att veta när du deltar i våra utbildningar, individuella lektioner eller coaching och liknande.
4. Ämnesspecifik information relaterat till vårt verksamhetsområde röstutveckling, musik och personlig utveckling som du delger oss. (Vi söker aldrig själva upp sådan information). T.ex. kan du inför eller under undervisning och coaching delge oss information om musik du tycker om eller vill lära dig, om din rösthälsa, rösttekniska kunskaperoch brister, önskemål, planer, målsättningar med mera. Du väljer alltid själv vilken och hur mycket information du vill dela med dig av och kan när som helst begära att få informationen raderad om du så skulle önska (och förutsatt att den sparats på något vis).
5. Datainformation
Vi lagrar själva ingen datainformation som vi har möjlighet att koppla till dig som individ. De plattformar vi använder för webbplatser, bokning, transationer samt marknadsanalystjänster använder dock cookies som samlar in datainformation om t.ex. IP-adress och geografisk plats m.m.. Se mer information om kakor/cookies längre ned i detta dokument.

Personuppgifter som du ger till oss i egenskap av beställare eller kund rörande barn och/eller om andra deltagare
Du som delger oss personuppgifter för någon annan än dig själv, t.ex. när du agerar beställare åt någon annan eller ger oss information om andra i samband med att du själv tar del av våra tjänster, ansvarar själv för att du har rätt att delge oss den informationen. Dessa personuppgifter kommer att behandlas enligt vår integritetspolicy.
Våra erbjudanden riktar sig personer över 18 år. Den som är under 18 år och vill ta del av våra tjänster kan endast göra det med målsmans godkännande. Vi samlar inte aktivt eller medvetet in personuppgifter om personer under 18 år. Personuppgifter för den under 18 år kan endast komma att lagras och hanteras för att genomföra våra åtaganden och verksamhet i de fall där målsman har köpt våra tjänster för sitt barns räkning.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part
Det är endast i de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra och administrera vår verksamhet som dina personuppgifter kan komma att behandlas av tredje part. Detta kan vara till exempel för att behandla uppgifterna via våra bokningssystem, betalningsleverantörer och e-postprogram, för att säkert kunna lagra dina uppgifter och/eller dela dem med dig via t.ex. molntjänster eller motsvarande och för eventuella analyser i samband med coaching, lektioner eller utbildningar i det fall system eller verktyg från tredje part behövs. Vi ansvarar i dessa fall för att personuppgiftsbiträdesavtal upprättats med tredje part.
Vår administrativa personal samt eventuella gästlärare, assistenter eller underkonsulter vid coaching, lektioner, föreläsningar, workshops eller utbildningar kan i vissa fall också behöva ta del av uppgifter för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt. T.ex. kan detta gälla information om dina önskemål, förväntningar, frågeställningar, problematik som du anlitar oss för och tidigare lösningar som hjälpt dig i vår verksamhet, för att vi ska kunna följa din utveckling och ge dig bästa möjliga behållning av de tjänster du anlitar oss för.

Insamling och lagring av personuppgifter
Vi tar emot och samlar in personuppgifter t.ex. genom e-post, sms och telefonsamtal, genom formulär på våra webbplatser och besök på desamma, via vårt bokningssystem och vid fysiska möten t.ex. i samband med coaching, undervisning, föreläsningar, events och workshops. I vissa fall kan formell information som t.ex. adress och organisationsnummer och liknande behöva kompletteras eller kontrolleras med information från offentliga register. Vi tar integritet och säkerhet på mycket stort allvar och har noggranna rutiner för bästa möjliga datasäkerhet. I det fall det utom vår kontroll intrång skulle drabba oss kommer vi att meddela dig snarast.

Lagringstid och dina rättigheter
Vissa av våra kunder anlitar oss regelbundet medan andra återkommer med ett flertal års mellanrum. T.ex. har vi många kunder som vill ha hjälp med sin röstutveckling endast särskilt inför inspelningar, viktiga framträdanden eller när de fått problem med sin rösthälsa. Dessa möten är inte regelbundna och det kan gå lång tid emellan. Vi tycker det är mycket värdefullt att - i det fall informationen inkommit och finns sparad - att kunna ta fram tidigare information när du återkommer. Detta ger oss möjlighet att ta nytta av historiken t.ex. kring din röstutveckling och tidigare lösningar som hjälpt dig och på så vis hålla bästa möjliga kvalitet i våra tjänster, samt att göra tiden du investerar i så effektiv som möjligt. Det är svårt att sätta en specifik tidsgräns för detta så vi önskar att du hör av dig till oss om du givit oss någon information som du önskar borttagen eller om du vet om att du inte kommer att återkomma. Av praktiska och datatekniska skäl har vi dock inte möjlighet att lagra information oändligt, så om det passerat mer än 10 år sedan du kontaktade oss sist kan det tyvärr vara så att vi varit tvungna att radera informationen du gett oss även om du önskat att vi sparat den. Dina personuppgifter lagras i minsta fall så länge som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och följa gällande lagar.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig, hur de insamlats och för vilket ändamål de används. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss och meddela om du vill ha någon eller all information om dig raderad, förutsatt att det inte förhindrar oss att fullfölja våra åtaganden och avtal, eller strider mot andra regler vi har att följa, som t.ex. bokföringslagen.

Kontakt
Du kan nå oss på info (snabel-a) vocalsoul.se om du har frågor eller önskemål kring hantering av dina personuppgifter.
På den adressen är du också välkommen att meddela oss att du VILL ta del av information från oss!
Observera att även om vi redan har en personlig kontakt med dig, så måste du uttryckligen meddela oss om du vill ha utskick/nyhetsbrev om tips och nyheter från oss för att vi ska kunna skicka dig detta! Du kan höra av dig på info (a) vocalsoul.se för att be att få nyhetsbrev av oss!

Den här webbplatsen använder kakor/cookies
En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
För mer information om cookies se gärna https://pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/
Enligt lag ska den som besöker en webbplats som använder cookies få information om detta samt få möjlighet att ge sitt samtycke till att cookies används. Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att om du stänger av cookies kan det innebära att vissa delar av webbplatserna du besöker inte längre fungerar.
Vocal Soul använder tjänsterna SuperSaaS, Hemsida24 och Weebly som programmerar och hanterar våra webbplatser.
Hemsida24.se anger att de använder cookies. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. De används t.ex. för att varukorgen i e-butiken ska fungera. Hemsida24 använder ytterligare cookies från tredje part för att kunna ta fram statistik i syfte att på så sätt förbättra deras kunders upplevelse. De använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt Hemsida24.se. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Hemsida24 behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Vänligen se hemsida24.se för utförlig information om deras datahantering.
Detta avser i detta sammanhang endast vår internationella sida vocalsoul.com: Weebly.com anger att de och deras dotterbolag, partners och tjänsteleverantörer kan använda cookies, pixlar och liknande tekniker för att analysera trender, administrera webbplatser, spåra installationer av mobilappar, förstå hur användarna samverkar med våra webbplatser och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. De kan få rapporter baserat på användningen av dessa tekniker av dessa företag på individuell, enhetsspecifik och/eller sammanlagd basis. Läs hela Weebly’s integritetspolicy här https://www.weebly.com/se/privacy Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Weebly behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som de beskriver.

Konverteringsmätning
En Facebookpixel är en slags cookie som lagras på din dator som sedan kan återanropas. Den tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) för att mäta ”konvertering”, dvs. analysera datatrafik och således t.ex. kunna mäta resultat av marknadsföring. De kan också användas för att visa relevanta annonser för dig. Idag använder Vocal Soul ingen Facebookpixel men kan komma att göra det i framtiden. Vi kommer då inte kunna koppla dessa uppgifter till dig då de är anonyma för oss. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Facebook behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.
Google Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”) vilka i sin tur använder cookies. Information inkl. er IP-adress som genereras av cookies genom er användning av webbsidan kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google utvärderar med hjälp av informationen er användning av webbsidan och vi i vår tur kan därigenom ta del av rapporter av aktiviteter på våra webbplatser och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan överföra denna information till tredje part om så lagen kräver, eller i de fall tredje part behandlar informationen å Googles vägnar. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ansvarig utgivare och personuppgiftsansvarig
www.vocalsoul.se och www.vocalsoul.com är de officiella webbplatserna för verksamheten, tillika det registrerade varumärket, ”Vocal Soul” ägt av Scopex Consulting AB 556483-9883. Ansvarig utgivare av webbplatserna är Scopex Consulting AB. Du når oss på info (snabel-a) vocalsoul.se eller för ekonomifrågor 070-5570546. Scopex Consulting AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Tack för att du besöker oss här på nätet!