Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

MEDVETNA BESLUT ♥

Läs igenom våra bokningsregler innan du bokar föreläsningar, kurser eller coachingsessioner. 

Om du bokar åt någon annan än dig själv är det viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter till deltagaren. Dessa uppgifter behöver vi för tidbokning, personliga anvisningar och information till deltagaren. Om du missat att ange några uppgifter vid anmälan/bokning, vänligen kontakta oss för att komplettera med detta.
I de fall du köpt en enstaka coachingsession är den gilting för tidbokning inom 1 månad från köpdatumet och giltig för nyttjande inom två månader från köpdatumet. När du genomfört köpet kan du själv boka in din tid i vår kalender på nätet.  Bokningsbara tider finns ett flertal dagar och tider. Du kan redan nu gå till vår onlinekalender för att säkerställa att det finns lediga tider som passar dig. Observera att du dock bör genomföra ett köp här på hemsidan av motsvarande sessionstid innan bokningen är slutförd. Ordernumret du får vid köpet matchas med din tidsbokning.

Anmälan till kurser, grupper, lektioner och seminarier är bindande, dvs att avtals- och betalningsvillkor gäller så snart du sänt din anmälan/bokning. Se till att veta vad som gäller för just din kurs, se information här nedan. Alla avgifter nedan inkluderar moms.

Avbokningsavgifterna finns inte bara för att undvika outnyttjad värdefull lektionstid vid avbokningar utan också p.g.a. att vi vill att du ska ta din bokning på allvar - dvs bara boka när du verkligen är 100% motiverad!Avbokningsavgifterna finns inte bara för att undvika outnyttjad värdefull lektionstid vid avbokningar utan också p.g.a. att vi vill att du ska ta din bokning på allvar - dvs bara boka när du verkligen är 100% motiverad!

Enstaka bokningar (1 session) - enskild coaching / sånglektion / talcoaching / röstcoaching
Möjlighet till 1 ombokning. Om du hör av dig senast 48 timmar innan lektionsstart har vi chans att hitta någon som kan nyttja din uppbokade tid och du kan då omboka sessionen till en ny tid inom 1 månad. Om du inte hör av dig eller hör av dig för sent förfaller sessionen och hela avgiften debiteras. Den nya ombokade lektionen kan ej ombokas ytterligare eller avbokas. Vid (korrekt utförd) ombokning av ursprungligt bokad lektion debiteras ingen avbokningsavgift för enkla sessioner men om du bokat flera sessioner som du avbokar på samma dag är ombokningsavgiften 250kr per ytterligare session (session 2, 3 osv, ej session 1).

Enstaka bokningar (1 session) - undervisning i liten sluten grupp (2-4 personer)
Samma ombokningsvillkor som för enstaka bokning av enskild undervisning enl. ovan, men endast förutsatt att hela gruppen vill omboka lektionen och tillsammans enas och föreslår en ny tid då Vocal Soul har plats i sitt schema. Om ej övriga gruppmedlemmar önskar omboka undervisningen debiteras fullpris för din plats. Om hela gruppen önskar omboka lektionen tillkommer en ombokningsavgift om 100kr per person och session vid ombokning av grupplektioner. Avbokning är endast möjlig om hela gruppen önskar avboka sessionen, fram till 14 dagar innan avtalad tid till en avbokningsavgift om 20% av kurspriset, dock minst 300kr. Vid avbokning 14-7 dagar innan avtalad tid debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. För att undika debitering vid sena avbokningar kan Du efter särskild överenskommelse med och godkännande från Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med.

Termin och paket (förbokning av 3-10 sessioner) - enskild coaching / sånglektioner / talcoaching / röstcoaching
Avbokning av paketet i sin helhet är möjlig fram till 14 dagar innan terminsstart / första avtalade datum i ett coachingpaket mot en avbokningsavgift om 20% av kurspriset, dock minst 500kr. Vid avbokning 14-7 dagar från paketet/terminens start debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. Efter start finns sedan möjlighet att omboka 1 (en) av lektionerna, förutsatt att Du hör av dig senast 24 timmar innan sessionsstart. Om du inte hör av dig eller hör av dig för sent förfaller lektionen. Igentagning skall ske inom terminens längd (innan sista lektionen) eller för paket inom 1 månad från den ombokade lektionen. För att undvika debitering vid sena avbokningar kan Du efter särskild överenskommelse med och godkännande från Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med.
För paket med fasta lektionstider (särskilt paketerbjudande) ska ev. igentagning ske inom terminens längd eller senast inom 4 månader från första lektionstillfället. 

Termin och paket (förbokning av 3-10 lektioner), undervisning i liten grupp (2-4 personer) 
Samma ombokningsvillkor som för termin/paketbokning av enskild undervisning enl. ovan, men endast förutsatt att hela gruppen vill omboka sessionen och tillsammans enas och föreslår en ny tid då Vocal Soul har plats i sitt schema. Avbokning av enskilda tillfällen av enskilda deltagare är inte möjlig, men däremot kan Du efter särskild överenskommelse med Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med.

Öppna seminarier och enstaka kurser i grupp (1-3 dagar) 
Avbokning är möjlig fram till 14 dagar innan kursen till en avbokningsavgift om 25% av kurspriset, dock minst 300kr. Vid avbokning 14-7 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. För att undika debitering vid sena avbokningar kan Du efter särskild överenskommelse med och godkännande från Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med.

Längre kurser och fortbildningar i grupp (mer än 3 dagar) 
Anmälan är bindande och efter antagning eller genomförd anmälan/bokning kan avhopp endast göras mot uppvisade av läkarintyg för minst halva kursperioden. Detta gäller fram till 30 dagar innan kursen till en avbokningsavgift om 25% av kurspriset, dock minst 300kr. Vid avbokning 30-14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. För att undika debitering vid sena avbokningar kan Du efter särskild överenskommelse med och godkännande från Vocal Soul överlåta Din plats till någon annan som Du har kontakt med.

Slutna seminarier och kurser (inköp av hel kurs) 
Avbokning är möjlig fram till 30 dagar innan kursen mot en avbokningsavgift om 25% av kurspriset. Vid avbokning 30-14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras fullpris. Vid avbokning står kund för ev. kostnader kopplade till bokningen (som resor el.dyl). Om förberedelser genomförts för speciellt anpassad kurs debiteras kostnad för arbetstid.

Enligt distans- och hemförsäljningslagen finns undantag från ovanstående bokningsvillkor nämligen att du i 14 dagar från att anmälan gjorts via internet har rätt att ångra din anmälan utan kostnad. För att nyttja ångerrätten ska du skriftligt meddela oss. När kursen startat och om du deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.