Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM SVi vill göra verklig, bra skillnad för andra


Vi har konkreta tekniker för att hjälpa dig nå fram och vänder oss till Dig som vill ha tydliga resultat. Vi ligger i framkant med djupgående och uppdaterad kunskap om de ämnen vi ger rådgivning och utbildar i.

Complete Vocal Technique (CVT / Komplett Sångteknik) är banbrytande inom det röstpedagogiska området då det är en konkret och lättförståelig "manual" för rösten med handfasta verktyg som ger resultat med en gång. Det täcker teknik för tal och för sång inom alla stilar och innehåller tekniker för att förstå, vårda och kontrollera rösten. Vår röstcoach Annika Holmberg var den som introducerade metoden i Sverige för drygt 10 år sedan och har både undervisat tusentals klienter sedan dess och varit med och utvecklat pedagogiken vidare. Metoden är dock inte målet och undervisningen skräddarsys alltid efter våra klienter, med hjälp av de strategier, den forskning och kunskap och det upplägg som bäst hjälper klienten att skapa och nå fram med sitt budskap och personliga uttryck.
Vår approach är tvärvetenskaplig och tar utgångspunkt i många ämnen som berör kommunikation, t.ex. akustik, fysik, psykologi, anatomi, musik, fysiologi och mer. Hos oss kan du vara säker på att tiden du investerar fylls maximalt med kunskap på högsta nivå. 

Vocal Soul erbjuder även coaching i bland annat prestationspsykologi och andra ämnen relaterade till att kommunicera och uttrycka sig.

Vår undervisning riktar sig till Dig
professionell som nybörjare, föreläsare, ledare, skådespelare, hobbyutövare, lärare, tal- och sångpedagog och alla med röstproblem eller en önskan om att utveckla sin röst och öka sin förmåga att uttrycka sig fritt.

Vad Du önskar är ledord. Vi tycker inte att kunskap ska komma paketerat med smak på köpet. Vocal Soul har stor respekt för individens egna mål och det är viktigt att det är just dina egna ideal och smak som får styra. Du väljer vad - och blir coachad när du behöver hjälp att välja - vi assisterar, tillhandahåller strategier och visar hur.
 
Ta kontroll över rösten... för att släppa ditt uttryck fritt!
Tekniker och strategier är inga självändamål, utan verktyg för undanröja hinder och skador. Med hjälp av en konkreta tekniska lösningar undanröjs begränsande hinder, så att Du fritt kan göra Dina stilmässiga val och maxa din personighet och ditt egna unika uttryckssätt. 

Are you a Vocal Soul?
Vocal betyder bland annat frispråkig och högröstad. Våra tjänster är till för dig som vill uttrycka dig. Soul betyder själ. Vi tar utgångspunkt i forskning och fakta med konkreta, tydliga och pedagogiska instruktioner - tillsammans med ett genuint engagemang och respekt för individen som person och i sin yrkesroll. 
Har du en högröstad själ, kan vi hjälpa dig att uttrycka det du har att förmedla, på det sätt du vill.

 

Våra värdeord

  • Allas rätt till uttrycksfrihet och kreativitet
  • Tilltro till andras potential
  • Kompetens och tydlighet
  • Engagemang och arbetsglädje
  • Icke-dömande - respekt för individuella värden
  • Ödmjukhet, öppenhet och kritiskt tänkande
  • Ambition och effektivitet
  • Etik
     
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad detta innebär för vårt sätt att arbeta och bemöta våra klienter.