Vocal Soul fdLogga uppdaterad300TM S

PSYKOLOGI

En bättre upplevelse i riktningen du vill

Tar dina tankar och känslor ibland över ratten och styr dig någon helt annanstans än dit du vill?

Perfektionism, tvivel, scenskräck, rampfeber och allehanda rädslor kan vara riktiga glädjedödare. De kan också hindra dig från att agera som du tänkt dig, känna frihet att vara dig själv, vara kreativ, nå dina mål och att få den upplevelse du vill ha. Vad skulle det värt att inte begränsas av detta längre? Hur skulle det vara att känna sig trygg och fokuserad när du ska agera inför andra? Att metodiskt kunna arbeta mot dina mål, utan att hindras av prokrastinering, tvivel och brist på motivation?

Våra tankar och känslor hjälper oss med mycket, inte minst att överleva! De är värdefulla verktyg när vi förstår dem för vad de är  - nämligen information som ibland kan vara viktig att ta hänsyn till - och ibland även viktig att kunna avfärda efter att vi lyssnat in och utvärderat den. Men hur vet vi när vi ska använda den här informationen och inte?

Förändringscoaching
Det finns konkreta strategier för att komma tillrätta med de hinder som våra egna tankar, känslor och kroppsliga reaktioner kan utgöra för oss själva. Vi assisterar gärna Dig som t.ex.:

  • Behöver tips när du ska agera i/inför grupp (framträdanden, presentationer, förhandlingar m.m.)
  • Vill komma igång med det du vill och behöver göra
  • Vill kunna prestera (även) när det gäller, så att det blir minst lika bra som när du förberedde dig
  • Vill kunna njuta mer av det du gör t.ex när du framträder, skapar och är kreativ
  • Har bestämt dig att förändra ett beteende som står i din väg
  • Vet var du vill men inte riktigt hur du ska ta dig dit
  • Behöver hjälp att definiera mål och vad som är viktigt för dig
  • Vill ha allmän vägledning eller samtal kring t.ex. karriärstrategier, offentliga sammanhang, musikbranschen, artisteri m.m.


READY - SET - GO!

Vi erbjuder strategier för olika faser. De beskrivs här utifrån en exempelsituation där klienten önskar hjälp inför publikt framträdande.

Prestationstillfället - GO!
En eller några sessioner för endast GO-fasen

När du väl står där är det försent att förbereda sig mer. I stället handlar det om att göra det bästa av det du har och att kunna hantera det som du möter i stunden. Här arbetar vi med tekniker och copingstrategier som är kortsiktiga men kan vara kraftfulla. För någon är detta allt som behövs för att höja sig till önskad nivå och upplevelse. Andra uppnår en förbättring, men skulle även ha nytta av förberedande kunskap och träning.

Förberedelsefasen - SET
Tre till tio sessioner för SET-GO-fasen

Inom idrottspsykologin talas det om att träna "tävlingslikt". Idrotten har fått betydligt mer pengar till forskning än t.ex. röstvetenskapen, så där finns mycket kunskap att hämta! Genom att öva på tekniker redan i förberedelsefasen är du mycket bättre rustad när det gäller. Alla vet att det kan hjälpa att vara förberedd men tyvärr är det en myt att t.ex. svår rampfeber kan lösas med bara praktiskt förberedelsearbete. Det vi talar om här är förberedelser och träning ur psykologiskt perspektiv.

Djupgående förändringsarbete - READY! (to change)
Sex till femton sessioner eller fler för READY-SET-GO-fasen

Ibland är hindrena djupare rotade och tankar och känslor långt mer högljudda än målet. Det kanske finns tvivel till och med t.ex. om du ens vill det mål du satt upp. Eller du kanske inte ens vet vad ditt mål är? Här är det värdefullt med ett långsiktigare förändringsarbete som kan ge mer djupgående och bestående förbättringar.


Vi arbetar med friskvård med syfte att hjälpa dig förbättra din inre och yttre kommunikation. Den som upplever sig lida av psykisk ohälsa rekommenderar vi att ta kontakt med sjukvården eller t.ex. en leg. psykolog. Vi fungerar också gärna som komplement till vården när situationsbaserad specialkunskap är värdefull. Om du är osäker på om dina besvär kräver eller berättigar dig till vård, vänd dig i första hand till sjukvårdupplysningen och be om vägledning.

ANNIKA HOLMBERG

Annika har mångårig erfarenhet av att själv stå på scener, av situationer med höga förväntningar som t.ex. direktsändningar och av att hjälpa andra i liknande roller. Hon har också alltid haft ett mycket stort intresse för psykologi i allmänhet och har fortbildat sig genom kurser och coaching i flera metodiker och approacher genom åren. Hon har utforskat strategier och förhållningssätt både inom det vetenskapliga området liksom alternativa filosofier. Genom fortbildning finns inte bara chans att lära sig det man vill använda - utan även att upptäcka det som inte fungerar.

I sin coaching använder hon förutom sitt stora personliga engagemang, tekniker och strategier hämtade från erfarenheter och studier i bl.a.:
- Idrottspsykologi och utvecklingspsykologi
- Sociologi
- Filosofi och pedagogik i Complete Vocal Technique (Auktoriserad CVT-lärare)
- NLP, Neurolingvistisk Programmering (Certifierad NLP Master Practitioner)
- ACT, Acceptance Commitment Therapy inkl. t.ex. Mindfulness


I coachingsituationen tar vi alltid klientens egen kunskap och erfarenhet tillvara, inte minst om sig själv och sitt sätt att bäst lära sig och att utvecklas.
 

ELLER BESTÄLL ANPASSAD UTBILDNING

Just nu har vi begränsat med tider och tar bara emot bokningar via personlig förfrågan. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan. Vi kan även utföra coachingen på plats hos ditt företag eller skapa en skräddarsydd utbildning för din grupp.